إرسال الصفحة إلى صديق

الموضوع: لەخەلیفەی اللە و بەندەکەی مەهدی بۆ دوژمنی اللە ئیمانویل ماکڕۆن و ئەوەشی کەوا هاوشێوەی ئەوە لە جیهان..

رسائلك